WERKNEMERS

Voor de uitvoering van de door gebruikers gevraagde prestaties moet de erkende onderneming werknemers in dienst nemen.

In principe komt iedereen in aanmerking voor een tewerkstelling in het kader van de dienstencheques. Ingeschreven zijn als werkzoekende is niet noodzakelijk. De kandidaat voor een

De werknemer die werkt in het stelsel van de dienstencheques geniet sociale bescherming via de sociale zekerheid, net zoals een werknemer die tewerkgesteld is met een reguliere arbeidsovereenkomst.